Fyllning av värmesystemet med vatten eller kylvätska

 1. Periodicitet av kylmedelsutbyte
 2. Vatten eller kylvätska: välj det optimala fyllsystemet
 3. Tekniskt avloppsvattenreningsvärmepanna
 4. Fyllningsmetoder - inbyggd mekanism och pumpar
 5. Fyllning värme frostskyddsmedel
 6. Automatiskt påfyllningssystem
 7. Tryck på värmesystemet
 8. Kvalitetskontroll av värmepåfyllning
 9. Öppet värmesystem
 10. Hur man lägger till kylvätska
 11. Stängt värmesystem
 12. Öppet värmesystem

Verksamheten hos värmesystemet är en samordnad mekanism, vars tillförlitlighet och effektivitet beror på dess komponenter. Den viktigaste av dem betraktas som kylvätskan - en vätska som ger överföring av värmeenergi från pannan till husets rum. För att göra detta måste du fylla det stängda värmesystemet korrekt med vatten eller kylvätska. Vad är specificiteten av detta förfarande och hur gör du det på rätt sätt?

Periodicitet av kylmedelsutbyte

Verksamheten hos värmesystemet är en samordnad mekanism, vars tillförlitlighet och effektivitet beror på dess komponenter

Stängt värmesystem med anslutning till vattenförsörjningen

Under uppvärmningssäsongen förlorar även i första hand högkvalitativt kylmedel dess egenskaper. Detta beror på den periodiska förändringen i dess temperatur, varigenom en fällning släpps (för vatten) eller en förändring av substansens viskositet (syntetiska värmeöverföringsvätskor). Om värmesystemet inte är fyllt med värmemediet i tid kan följande negativa punkter inträffa:

 1. Minskar effektiviteten i uppvärmningen. Detta är en följd av en minskning av effektiviteten av värmeöverföring på grund av förekomsten av främmande element i flytande kalkslam och rost.
 2. Sannolikheten för brist på värmepannan, radiatorer och ventiler. Att bara fylla uppvärmningen med kylvätska kan undvika sådana problem. Detta beror på den gradvisa mättnaden av vatten med syre, vilket resulterar i att skumning ökar och frätande processer på innerytan av systemets stålelement väsentligt accelereras.

Tidig fyllning med vatten i ett slutet värmesystem kan vara annorlunda i tid. Det beror helt på kylvätskans sammansättning och pannans temperatur. För destillerat vatten är den optimala ersättningsfrekvensen 1 år, dvs. före varje uppvärmningssäsong. Vid användning av kylmedel baserat på etylenglykol, propylenglykol eller glycerin är servicetiden från 3 till 7 år. Det beror på koncentrationen av kemiska komponenter - ju mer av dem i den totala volymen, desto längre tid kommer vätskan att tjäna.

Men innan du fyller det slutna värmesystemet med vatten måste du bestämma vilken typ av kylvätska som helst - det kommer att bli vanliga H2O eller avancerade vätskor.

För att fylla eller tillsätt frostskydd till värmesystemet i en dubbelkretsspanna, måste du ta reda på om det kan göras. Källtillverkare anger lösningar som kan fylla värmesystemet.

Vatten eller kylvätska: välj det optimala fyllsystemet

Antifreeze för värmesystem

Vätskans optimala sammansättning bör bestämmas av parametrarna i värmesystemet. Ofta fylls värmesystemet med vatten, eftersom det har ett antal signifikanta fördelar. Prisvärd kostnad är avgörande - enkelt kranvatten tas ofta. Detta är dock fundamentalt fel. Ett stort antal element av metall och alkali kommer att bidra till bildandet av tillväxt på inre väggar av rör och radiatorer. Detta leder till en minskning av borrdiametern, en ökning av hydrauliska förluster i vissa delar av motorvägen.

Men hur man fyller ett slutet värmesystem med vatten för att undvika sådana problem? Experter rekommenderar att man använder destillerat vatten. Det är så rent som möjligt från föroreningar, vilket påverkar desto bättre på dess fysiska och operativa egenskaper.

 • Energiintensitet. Vatten ackumuleras värmebrunn för att därefter överföra det till lokalerna;
 • Minsta viskositetsindex. Detta är viktigt för slutna värmesystem med tvångscirkulation och påverkar centrifugalpumpens effekt.
 • När trycket i rören ökar, ändras kokpunkten uppåt. dvs i själva verket förekommer övergångsprocessen från en vätska till ett gasformigt tillstånd vid en temperatur av 110 ° C. Det ger möjlighet att använda hög temperatur temperaturen för uppvärmning.

Men om det finns en sannolikhet för exponering för negativa temperaturer, är vatten, som en vätska för fyllning av värmesystem, oacceptabelt. I detta fall bör frostskydd användas, där kristalliseringströskeln är signifikant lägre än 0 ° C. Det bästa alternativet - lösningar av propylenglykol eller glycerin med speciella tillsatser. De tillhör klassen ofarliga ämnen och används i livsmedelsindustrin. Etylenglykolbaserade lösningar har de bästa tekniska egenskaperna. Fram till nyligen fyllde de det slutna värmesystemet. Men de är extremt skadliga för människor. Därför, trots alla sina positiva egenskaper, rekommenderas det inte att använda etylenglykol frostskyddsmedel.

Men hur kan du fylla upp värmesystemet - vatten eller frostskyddsmedel? Om det inte finns någon sannolikhet för exponering för låg temperatur, skulle det bästa valet vara vatten. Annars rekommenderas att man använder lösningar av specialkylmedel.

Bilens frostskyddsmedel kan inte hällas i värmesystemet. Detta kommer inte bara att leda till att pannan misslyckas och att radiatorer inte fungerar, utan också att de är hälsofarliga.

Tekniskt avloppsvattenreningsvärmepanna

Avloppskran i värmesystemet

Innan du fyller värmesystemet i en dubbelkretspanna, är det nödvändigt att tömma det gamla kylvätskan. Denna procedur är obligatorisk och måste, trots sin tydliga enkelhet, utföras enligt ett specifikt tekniskt system. Du måste först stänga av värmen och vänta tills vattentemperaturen sjunker till rumstemperatur. Först då kan det slutna värmesystemet fyllas ordentligt med destillerat vatten.

Därefter öppnar avloppsventilen, som ligger vid systemets lägsta punkt. Efter att ha väntat på att vattnet ska tappa, måste du öppna Mayevsky-ventilen, som ligger på toppen av kretsen. Detta är nödvändigt för att stabilisera trycket i rören. Efter att ha utfört dessa jobb måste systemet spolas. Detta görs innan värmesystemet i det privata huset är fyllt. För att göra detta måste du använda specialverktyg och utrustning. En pump är ansluten till värmekretsen, som pumpar spolvätskan i värmesystemet. Det har också en skadlig effekt på insättningar i rör. Efter flera cykler av att passera tillsammans med vätskan tas de förorenande elementen bort.

Använd vätska inte dräneras i avloppssystemet. Det ska samlas i slutna behållare, vilka därefter avyttras av specialföretag.

Fyllningsmetoder - inbyggd mekanism och pumpar

Pump för att fylla uppvärmningen

Hur man fyller värmesystemet i ett privat hus - använder den inbyggda vattenanslutningen med hjälp av en pump? Det beror direkt på kylvätskekompositionen - vatten eller frostskyddsmedel. För det första alternativet räcker det med att förspola rören. Instruktioner för fyllning av värmesystemet består av följande punkter:

 • Det är nödvändigt att se till att alla stoppventiler är i rätt läge - avloppsventilen är också stängd som säkerhetsventiler.
 • Mayevskys kran på toppen av systemet borde vara öppen. Det är nödvändigt att ta bort luften;
 • Vattnet fylls till dess att vatten strömmar från Mayevsky-kranen, öppnade tidigare. Efter det överlappar varandra
 • Då är det nödvändigt att ta bort överskottsluft från alla värmeapparater. De måste vara installerade luftventil. För att göra detta måste du lämna kranfyllningssystemet öppet, se till att luften kommer ut ur en viss enhet. Så snart vatten strömmar från ventilen, ska det stängas av. Denna procedur måste göras för alla värmeapparater.

När vattnet har fyllts i det slutna värmesystemet är det nödvändigt att kontrollera tryckparametrarna. Det ska vara 1,5 bar. I framtiden, för att förhindra läckage pressar. Om det kommer att diskuteras separat.

Fyllning värme frostskyddsmedel

Innan du börjar med att tillsätta frostskyddsmedel till systemet måste du förbereda det. Vanligtvis används 35% eller 40% lösningar, men för ekonomi rekommenderas att man köper ett koncentrat. Det bör spädes ut strängt enligt instruktionerna och endast använda destillerat vatten. Dessutom måste du förbereda en handpump för att fylla värmesystemet. Den är ansluten till systemets lägsta punkt och med hjälp av en handkolv injiceras värmebäraren i rören. Under detta är det nödvändigt att övervaka följande parametrar.

 • Luftuttag från systemet (Mayevskys kran);
 • Tryck i rören. Den får inte överstiga 2 bar.

Hela ytterligare förfarande är helt lik det som beskrivits ovan. Det är emellertid nödvändigt att ta hänsyn till särdragen i frostskyddsmedlet - dens densitet är mycket högre än för vatten. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att beräkna pumpens effekt. Vissa formuleringar baserade på glycerin kan öka viskositetskoefficienten med ökande temperatur.

Före hällning av frostskydd är det nödvändigt att byta ut gummitätningarna i lederna med paronitiska sådana. Detta kommer avsevärt minska sannolikheten för läckage.

Automatiskt påfyllningssystem

För dubbelkretskedjor rekommenderas att enheten används för automatisk fyllning av värmesystemet. Det är en elektronisk styrenhet för tillsättning av vatten till rören. Den är installerad vid inloppet och är helt automatisk.

Den största fördelen med denna anordning är det automatiska underhållet av trycket med hjälp av metoden att snabbt lägga vatten i systemet. Funktionsprincipen för anordningen är följande: en tryckmätare ansluten till styrenheten sänder en signal om ett kritiskt tryckfall. Den automatiska vattentillförselventilen öppnar och förblir i detta tillstånd tills trycket stabiliseras. Men nästan alla enheter för automatisk fyllning av värmesystemet med vatten är dyra.

Budgetalternativet är att installera en backventil. Dess funktioner är helt analoga med den automatiska fyllningen av värmesystemet. Det är också installerat på inloppsmunstycket. Däremot är dess princip för att stabilisera trycket i rör med ett vattenkonsumtionssystem. Om trycket i ledningen faller, kommer trycket på kranvattnet att fungera på ventilen. På grund av skillnaden kommer den att öppnas automatiskt tills trycket stabiliseras.

På detta sätt är det inte bara möjligt att mata upp värmen, men också för att fylla systemet fullt ut. Trots den uppenbara tillförlitligheten rekommenderas det att visuellt övervaka flödet av kylvätska. När värmevatten är fyllt måste ventilerna på enheterna för utsläpp av överskottsluft öppnas.

Tryck på värmesystemet

Tryck på värmesystemet

Innan du fyller värmesystemet med kylvätska är det nödvändigt att kontrollera tätheten på alla leder och anslutningar. För att göra detta genomförs pressning - skapar ett övertryck i rören, d.v.s. skapar artificiellt en situation med destabilisering av systemet.

Detta kan göras på två sätt - genom att tvinga luft eller kylmedel. Detta görs nödvändigtvis redan innan värmesystemet i en dubbelkretspanna fylls. Denna procedur kan utföras med en mekanisk (elektrisk) pump eller genom att ansluta vattenförsörjningen. Det senare alternativet rekommenderas inte, eftersom det blir mycket svårt att styra processen. Körningsordningen är följande:

 • Preliminär visuell inspektion av leder och anslutande noder;
 • Anslut mekanismen till systemets ingång;
 • Skapar ett övertryck, vars värde bör överstiga normen med 1,5 gånger.

Var noga med att kontrollera värmeelementens status. Vid läckage slutar processen omedelbart och kan börja först när defekten elimineras.

Kvalitetskontroll av värmepåfyllning

Innan du fyller det slutna värmesystemet med vatten måste du se till att alla skyddselement är närvarande. Dessa inkluderar Mayevskijs kranar, förbikopplingar och kontrollanordningar - termometrar och tryckmätare. De är inte bara nödvändiga för att reglera trycket i rören under tillförsel av kylvätska, men är också de viktigaste säkerhetsåtgärderna under driften av uppvärmningen. Så här kan du fylla kylaren ordentligt med vatten.

Vid korrekt fyllning av ett slutet system med vatten ska följande parametrar övervakas:

 • Tryck. Tryckmätare måste installeras vid nyckelpunkter i systemet - extrema radiatorer och högsta punkten. Efter det slutliga luftutloppet bör trycket på alla mätare vara samma;
 • Ingen läckage.

Endast på detta sätt kan ett stabilt tryck uppnås. Huvudverifikationsprocessen sker dock under uppvärmning av pannan. Temperaturutvidgning av vatten vid maximal drift bör inte påverka integriteten hos rören hos värmeelement.

Öppet värmesystem

Öppet värmesystem

Om ett uppvärmningssystem av öppen typ fylls i ett privathus, är arbetsordningen något annorlunda. Den särdrag är att trycket i rören är lika med atmosfären. Därför är huvudstyrningselementet en expansionstank installerad ovanför andra värmeanordningar.

I detta fall är förfarandet för fyllning av värmesystemet följande:

 1. Den gamla värmebäraren dräneras och rören rengörs.
 2. På alla uppvärmningsanordningar öppnas Mayevskys kran.
 3. Vätskeflödet för att fylla värmesystemet kan utföras genom returröret.
 4. Så snart all luft kommer ut ur systemet, kontrolleras vattennivån i expansionstanken. Det måste fyllas i 2/3.

Det är anmärkningsvärt att med hjälp av en handpump som används för att fylla värmesystemet är det möjligt att lägga till värmebärare.

För ett öppet värmesystem är övertryck inte tillåtet. Annars kan det leda till felaktiga temperaturförhållanden.

Hur man lägger till kylvätska

Förutom instruktionerna för fyllning av värmesystemet är det nödvändigt att veta hur korrekt proceduren är för tillsats av kylvätska. Denna situation kan inträffa 2 eller 3 gånger under uppvärmningssäsongen. Det är viktigt att i tid bestämma att volymen av vatten har fallit under kritisk. Beroende på typ av uppvärmning finns olika sätt att fylla upp värmesystemet.

Stängt värmesystem

Huvudindikatorn är minskningen av trycket i rören. För korrekt kontroll finns flera mätare installerade i systemet. En av dem är nödvändigtvis placerad omedelbart efter utgången av det heta kylvätskan från pannan. Du bör också installera en tryckmätare på den övre luftventilen. Tryckfallet i systemet är en följd av 2 faktorer - förekomsten av en nödsituation (läckage) eller en naturlig avdunstning av en vätska. Om denna process sker mycket snabbt - troligtvis har ett rör genombrott inträffat. En gradvis minskning av trycket indikerar en andra faktor.

Metoden för tillsats av fluid upprepar fullständigt förfarandet för fyllning med vatten i vilket slutet värmesystem som helst. För att göra detta kan du använda handpumpar för att fylla upp värmesystemet (frostskydd), eller använd den centrala vattentillförseln.

Öppet värmesystem

Det rekommenderas att fylla det öppna värmesystemet med vatten genom expansionstanken. Detta kan göras även med relativt höga vattentemperaturer i rören. Denna metod har flera fördelar - kontroll av kylvätskenivån i systemet under fyllning och förbättring av cirkulationen på grund av skillnaden i tätheten av vatten.

Det finns risk för att pannan eller radiatorn störs om det finns ytterligare fyllning av det öppna värmesystemet med kylvätska när pannan fungerar. Därför rekommenderas detta förfarande att utföras när vatten i rör vid rumstemperatur uppnås.

För att välja frostskydd rekommenderar vi att du bekantar dig med videon.

Vad är specificiteten av detta förfarande och hur gör du det på rätt sätt?
Men hur man fyller ett slutet värmesystem med vatten för att undvika sådana problem?
Men hur kan du fylla upp värmesystemet - vatten eller frostskyddsmedel?
Новости автомира
Тюнинг газ 3110


Тюнинг ГАЗ 24


Тюнинг ГАЗ-24 – как усовершенствовать Волгу и не переборщить? + Видео
Тюнинг салона ГАЗ-24, а также модернизация силового агрегата и улучшение внешнего вида этого известного советского автомобиля представляет собой увлекательный процесс. Любой водитель при желании может

Тюнинг ГАЗ 66 – модернизируем кабину и двигатель своими руками + Видео | TuningKod - 17 Февраля 2016 - Тюнинг ГАЗ 66 – модернизируем кабину и двигатель своими руками + Видео | TuningKod
Полноприводный советский автомобиль ГАЗ 66 в различных модификациях можно считать легендой автомобильной промышленности. За время производства, которое составило почти 30 лет, он стал незаменимой

Как сделать подсветку в салон ваз 2107
Тюнинг ГАЗ как сделать подсветку в салон ваз 2107 66 Тюнинг ГАЗ 66, чаще всего, проводят умельцы, которые любят разбирать и дорабатывать разные «большие» штучки. Представленная модель является внедорожником

Тюнинг старой Газели своими руками
В свое время появление Газели на рынке коммерческого транспорта стало настоящим подарком для малого бизнеса. А для многих машина превратилась просто во второй дом. В Газели приходилось ночевать, принимать

ГАЗ-2705 Комби «ГАЗель Бизнес». В правильном направлении
ГАЗ-2705 Комби «ГАЗель Бизнес». В правильном направлении В машинах семейства «ГАЗель Бизнес» , продажи которых по всей стране стартовали 25 февраля, насчитывается столько изменений в конструкции,

ТЮНИНГ > ВНЕДОРОЖНИКИ > ВНЕДОРОЖНЫЙ ТЮНИНГ > Проект Автовентури: Соболь 4х4 Car&Van Expedition
Естественно, участие в ралли-рейде ШП 2016 это не основная и не единственная цель. Это хороший стимул шевелить всеми частями тела и поторопиться со строительством. Автомобиль будет использоваться для внедорожных

Тюнинг-мастерская Truck Garage представила свою версию легендарного советского внедорожника ГАЗ-69
У ГАЗ-69, или как его ласково называют советские автоэнтузиасты «Козел», давно закрепилась крепкая репутация. Без преувеличений его можно назвать легендарным автомобилем, который мы унаследовали из

ГАЗ 63: технические характеристики, фото и отзывы
Любой грузовой автомобиль – сложнейший технический продукт работы целой команды инженеров, всегда стремящихся разработать что-либо новое и вывести своё детище на более высокий технический уровень. Одной

Все новости
Новости партнеров